Please upload PDF or Image file

Malayalam OCR - PDF ഫയലുകളിലെയും Imageകളിലെയും മലയാളം content, Text ആക്കി മാറ്റാൻ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഇത്. Malayalam Handwriting and fancy fonts will not convert to text. നിങ്ങളുടെ PDF ഫയലോ Image ഫയലോ സെലക്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ, കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ അതു Text ആക്കി മാറ്റിതരും.


Credits: Tesseract OCR

Please wait. Don't close this page.... Upload ചെയ്ത ഫയൽ Text ആക്കി കൺവെർട്ട് ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഞങ്ങള് ഇവിടെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്...
കുറച്ചു നേരം എടുക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നത്...
കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം
തെറ്റും ശരിയും (Tic Tac Toe) ഇട്ടു കളിച്ചോളീൻ!

Converted text, please copy and use:

Home